โรงเรียนบ้านบวกค้าง-สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ http://banbkschoolcm.ac.th/site Wed, 04 Mar 2020 09:49:06 พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนชั้นป.5 ในโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย) ปีการศึกษา 2562 http://banbkschoolcm.ac.th/site/?name=news&file=readnews&id=14 http://banbkschoolcm.ac.th/site/icon/news_1583290135.jpg

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนชั้นป.5 ในโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย) ปีการศึกษา 2562

1583290135
งานกีฬา กรีฑา กลุ่มเครือข่ายฯอ.สันกำแพง ปีการศึกษา 2562 http://banbkschoolcm.ac.th/site/?name=news&file=readnews&id=9 http://banbkschoolcm.ac.th/site/icon/news_1582685302.jpg

วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนบ้านบวกค้าง ได้เข้าร่วมกิจกรรม กีฬากลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอสันกำแพง ภายใต้ชื่อกลุ่ม ไอยรา

1582685302
พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันวชิราวุธ (วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า) ประจำปี พ.ศ.2562 http://banbkschoolcm.ac.th/site/?name=news&file=readnews&id=8 http://banbkschoolcm.ac.th/site/icon/news_1582685189.jpg

วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 เวลา 09.00 น. โรงเรียนบ้านบวกค้างได้จัด พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันวชิราวุธ (วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า) ประจำปี พ.ศ.2562

1582685189
งานวันลอยกระทง และประเพณียี่เป็ง 2562 http://banbkschoolcm.ac.th/site/?name=news&file=readnews&id=7 http://banbkschoolcm.ac.th/site/icon/news_1582684880.jpg

วันจันทร์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนบ้านบวกค้าง ได้จัดงานวันลอยกระทง และประเพณียี่เป็งขึ้น

1582684880