โรงเรียนบ้านบวกค้าง สพป. เชียงใหม่เขต 1

โรงเรียนบ้านบวกค้างจัดงานสืบชะตา บายศรีสู่ขวัญ แสดงมุทิตาจิตครูเกษียณอายุราชการ และพิธีเปิดรั้วโรงเรียน รับมอบรั้ว

วันที่ 23 กันยายน 2561 โรงเรียนบ้านบวกค้างจัด...

นักศึกษาจาก Shiga university ประเทศญี่ปุ่นศึกษาดูงานการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนการน้อมนำศาสตร์พระราชามาใช้ในการบริหารจัดการตามหลักเศรษฐศาสตร์อย่างเป็นระบบ

วันอังคารที่ 4 เดือนกันยายน 2561 คณะศึกษาศาสต...