เรียน ผู้ใช้งาน

ห้องเรียนใดที่กรอกข้อมูลครบแล้ว จะทำการปิดแบบฟอร์ม  หากจะลงเพิ่มเติมสามารถเลือกเมนู “บันทึกข้อมูลเพิ่มเติม” เพื่อกรอกแบบฟอร์มเพิ่มทีละรายการ

[:th]Admin-icon[:]
ส่วนเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
[:th]UI__2-512[:]
บันทึกข้อมูลเพิ่มเติม
[:th]recruit-paper-icon-grey[:]
ตรวจสอบลำดับครุภัณฑ์
[:th]Multimedia__28318_29[:]
แก้ไขข้อมูลครุภัณฑ์