ระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์และสินทรัพย์
โรงเรียนบ้านบวกค้าง

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์และสินทรัพย์ โรงเรียนบ้านบวกค้าง

กรุณา Login เข้าสู่ระบบก่อนใช้งาน

ชื่อผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน

'พัฒนาโดย งานสารสนเทศ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนบ้านบวกค้าง
โทรศัพท์ 0-5344-6754 โทรสาร 0-5344-6753