วันไหว้ครู 2562

วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562 โรงเรียนบ้านบวกค้างได้จัดงานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้นในช่วงเช้า เพื่อให้นักเรียนได้รำลึกถึงพระคุณครู บูรพาจารย์ และในภาคบ่ายมีการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่

You may also like...