ปฐมนิเทศนักเรียน 1/2562

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนบ้านบวกค้างได้จัดการปฐมนิเทศนักเรียน ในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2562 เกี่ยวกับแนวทางและระเบียบต่างๆในโรงเรียน การแต่งกาย ระเบียบ วินัยนักเรียน โดยผอ. จตุรงค์ ศรีเมืองมาและครูคมกฤช ขุมทรัพย์ หัวหน้างานกิจการนักเรียน

You may also like...