ทัศนศึกษา จ.ประจวบคีรีขันธ์

คณะครูนำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ทัศนศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 7-10 มีนาคม 2562

 

 

You may also like...