งานสืบสาน ฮีตฮอย ประเพณียี่เป็ง 2561

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนบ้านบวกค้างได้จัดงานประเพณียี่เป็งขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทงและยี่เป็ง อันเป็นประเพณีที่ดีงาม กล่าวเปิดงานโดย นายจตุรงค์ ศรีเมืองมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบวกค้าง ในงานมีกิจกรรมการประดิษฐ์และประกวดกระทงใบตอง การทำโคมหูกระต่าย การประกวดโคมลอย การประกวดหนูน้อยนพมาศ

You may also like...