“วันมหาธีรราชเจ้า ปีการศึกษา 2561”

  • วันวชิราวุธ_181121_0071
  • วันวชิราวุธ_181121_0088
  • วันวชิราวุธ_181121_0089
  • วันวชิราวุธ_181121_0093
  • วันวชิราวุธ_181121_0096
  • วันวชิราวุธ_181121_0097
  • วันวชิราวุธ_181121_0105
  • วันวชิราวุธ_181121_0065
  • วันวชิราวุธ_181121_0112
  • วันวชิราวุธ_181121_0105

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561  ผู้บริหาร คณะครู ผู้บังคับบัญชาหมู่ลูกเสือ นำลูกเสือ เนตรนารี ลูกเสือสำรอง  ถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรามหาวชิราวุธฯ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว “วันมหาธีรราชเจ้า ปีการศึกษา 2561”

 

You may also like...