ต้อนรับ ผู้อำนวยการสถานศึกษาคนใหม่ (ผอ.จตุรงค์ ศรีเมืองมา)

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนได้ต้อนรับผู้...