โรงเรียนบ้านบวกค้างจัดงานสืบชะตา บายศรีสู่ขวัญ แสดงมุทิตาจิตครูเกษียณอายุราชการ และพิธีเปิดรั้วโรงเรียน รับมอบรั้ว

  • 20180923_102314
  • 20180923_102442
  • 20180923_104910
  • 1538440137307
  • 1538440161921

วันที่ 23 กันยายน 2561 โรงเรียนบ้านบวกค้างจัดงานสืบชะตา บายศรีสู่ขวัญ แสดงมุทิตาจิตครูเกษียณอายุราชการแก่ผอ.วิชาติ ปาลีตา ครูมนตรี สุวรรณจักรและครูอุไร มหาพรหม และพิธีเปิดรั้วโรงเรียน รับมอบรั้วโณงเรียน โดยมี นายเจตต์ สะสะรมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1 เป็นประธานในพิธี และการมอบอนุโมทนาบัตรแก่ผู้มีอุปการะคุณที่ช่วยสนับสนุนการสร้างรั้วโรงเรียน

You may also like...