พิธีแสดงมุทิตาจิตแก่ครูเกษียณอายุราชการ 2561

วันที่ 28 กันยายน 2561 โรงเรียนฯได้จัดพิธีแสดงมุทิตาจิตแก่ครูเกษียณอายุราชการ ผอ.วิชาติ ปาลีตา ครูมนตรี สุวรรณจักร และครูอุไร มหาพรหม การแสดงนักเรียน พิธีมอบของที่ระลึกและการแสดงของครูและนักเรียน

You may also like...