ทัศนศึกษางานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2561 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่ 17 สิงหาคม 2561 นำนักเรียนชั้น ป.4-ม.3 ไปทัศนศึกษางานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ. เชียงใหม่

You may also like...