ทัศนศึกษางานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2561 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่ 17 สิงหาคม 2561 นำนักเรียนชั้น ป.4-ม.3...