นักศึกษาป.โท คณะทันตแพทยศาสตร์ University of Malaya ศึกษาดูงาน

วันพฤหัสบดี ที่ 19 กรกฎาคม 2561 นักศึกษาป.โท จากคณะทันตแพทยศาสตร์ University of Malaya และศูนย์ความร่วมมือทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ จ.เชียงใหม่ ศึกษาดูงานการบริหารจัดการระบบน้ำดื่มสะอาด ( R.O.) และเยี่ยมการเรียนการสอนของโรงเรียน

You may also like...