ติดตามงามอาหารกลางวัน

วันที่ 19 มิถุนายน 2561 คณะกรรมการจากสพป.ชม. 1 มาตรวจเยี่ยมและติดตามตรวจสอบการดำเนินงานอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านบวกค้าง

You may also like...