รับรางวัลเด็กดี ศรีนครพิงค์

วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ผอ. วิชาติ ปาลีตา มองรางวัลเด็กดี ศรีนครพิงค์ แก่จำนวนนักเรียน 4 คน

You may also like...