นำนักเรียนเข้าค่ายเยาวชน…รักษ์พงไพร รุ่น 1 ปี 2561

นักเรียนจำนวน 20 คน เข้าค่ายเยาวชน…รักษ์พงไพร รุ่น 1 ปี 2561 ระหว่างวันที่ 4-6 เมษายน 2561 โดยมีครูผู้ควบคุม 2 ท่าน คือ นางทวีพร มาน้อย และ นายพงศกร บุญตัน

You may also like...