พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนชั้นป.6และม.3 งานวันสำเร็จการศึกษาอำลาสถาบันและเปิดบ้านวิชาการ

ในวันที่ 15 มีนาคม 2561 โรงเรียนบ้านบวกค้างได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนงานเปิดบ้านวิชาการ (Open House) ในเวลา 09.00 น. วันสำเร็จการศึกษา พิธีอำลาสถาบันในเวลา 13.00 น. ขึ้น พร้อมกับพิธีมอบเกียรติบัตรเด็กดีศรีบวกค้าง

ในครั้งนี้มีนักเรียนสำเร็จการศึกษาจำนวน 33 คน

You may also like...