ทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นป.6และม.3 ปีการศึกษา 2560

ระหว่างวันที่ 17 – 20 มีนาคม 2561 คณะครูและนักเรียนชั้นป.6และม.3 ปีการศึกษา 2560 ได้ไปทัศนศึกษา จังหวัดระยอง จังหวัดชลบุรีและจ.พระนครศรีอยุธยา

โดยได้ไปทัศนศึกษาที่ทะเล จ.ระยอง สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จ.ระยอง ฐานทัพเรือสัตหีบ จ.ชลบุรี และวัดไชยวัฒนาราม จ.พระนครศรีอยุธยา

You may also like...