คณะกรรมการจาก สพป.ชม. 1 ประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการโรงเรียน

วันที่ 13 มีนาคม 2561 คณะกรรมการจาก สพป.ชม. 1 ประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการโรงเรียน และนิเทศงานหลักสูตรสถานศึกษา ณ ห้องประชุมวิชาการ 1 โรงเรียนบ้านบวกค้าง

You may also like...