ผอ.กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศฯนิเทศติดตามสารสนเทศโรงเรียนฯ

วันที่ 9 มีนาคม 2561 ผอ.กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา สพป. ชม. เขต 1 นิเทศติดตามสารสนเทศ และระบบอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์สถานศึกษาของ โรงเรียนบ้านบวกค้าง

You may also like...