นำนักเรียนชั้น ป.4-ป.6 ไปร่วมงานวิถีคนยอง วัดป่าตาล

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. คณะครูประถมนำนักเรียนชั้น ป.4-ป.6 ไปร่วมงานวิถีคนยอง วัดป่าตาล ต.บวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ เพื่อศึกษาวัฒนธรรม วิถีชีวิต ชุมชนคนยอง

 

You may also like...