แนะแนวการศึกษาสำหรับปีการศึกษา 2561

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนบ้านบวกค้าง ได้แนะแนวการศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านกอสะเลียม โดยมีนายคมกฤชขุมทรัพย์และนายกรกต ไพรบูลย์ เป็นผู้ดำเนินการ

You may also like...