อบรมเพิ่มศักยภาพพัฒนาองค์ความรู้ชุมชนปลอดขยะ โรงเรียนปลอดขยะ (ZERO waste School)

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ครูทวีพร มาน้อย เข้าอบรมเพิ่มศักยภาพพัฒนาองค์ความรู้ชุมชนปลอดขยะ โรงเรียนปลอดขยะ (ZERO waste School) ณ โรงแรมเชียงใหม่ ออร์คิด จ.เชียงใหม่ จัดโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 

You may also like...