เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี เหมืองแม่เมาะ จ.ลำปาง

วันที่ 25-26 ธันวาคม 2560 ร.ร.บ้านบวกค้างได้นำนักเรียนชั้นป.4-ม.3 ไปเข้าค่ายลูกเสือ-เนาตรนารี ณ ศูนย์ฝึกอบรม กฟผ. แม่เมาะ จ.ลำปางและพิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษา (เหมืองแม่เมาะ) เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว จ.ลำปาง
  

You may also like...