รับทุนการศึกษา จาก สพป.ชม.1 2561

วันที่ 23 มกราคม 2561 ครูทวีพร มาน้อย ได้นำ เด็กชายชัยยะ พรหมอินต๊ะ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ไปรับทุนการศึกษา จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1 ชั้น 4 ศาลากลางจ.เชียงใหม่

You may also like...