นักเรียนจาก Greenwood Hight School ประเทศอินเดียมาทำกิจกรรม ณ ร.ร.บ้านบวกค้าง

วันที่ 27-30 มกราคม 2561 คณะนักเรียนจาก Greenwood Hight School ประเทศอินเดีย มาทำกิจกรรมจิตอาสา ทาสีรั้วโรงเรียนบ้านบวกค้าง รวม 4 วัน

       

You may also like...