คณะครู บุคลากรและคณะกรรมการสถานศึกษา ร.ร.บ้านบวกค้างศึกษาดูงาน ร.ร.บ้านเวียงพาน

วันที่ 19 มกราคม 2561 คณะครู บุคลากรและคณะกรรมการสถานศึกษา ร.ร.บ้านบวกค้างศึกษาดูงาน ร.ร.บ้านเวียงพาน จ.เชียงราย
เยี่ยมชมการบริหารจัดการ วิชาการ การเรียนการสอน ห้องเรียน Intensive English Course: IEC และ ศูนย์อาเซียนศึกษา (Buffer school)

      

You may also like...