วีดีทัศน์ครูเกษียณอายุราชการ 2561 ร.ร.บ้านบวกค้าง

วีดีทัศน์ครูเกษียณอายุราชการ 2561 ร.ร.บ้านบวกค้าง ผอ.วิชาติ ปาลีตา, ครูมนตรี สุวรรณจักรและครูอุไร มหาพรหม

“วันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ”