ติดต่อ-สอบถาม

โรงเรียนบ้านบวกค้าง
ที่ตั้ง เลขที่ 160 หมู่ที่ 1 ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130
โทรศัพท์(Tel.) 0-5344-6754, โทรสาร(Fax.) 0-5344-6753
เว็บไซต์ www.banbkschoolcm.ac.th
E-Mail: bkschool50130@gmail.com

แผนที่