โรงเรียนบ้านบวกค้าง สพป. เชียงใหม่เขต 1

ฐานข้อมูลโครงงานฯ

BK-Sci :: ระบบบริหารคลังพัสดุและสารเคมีห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ออนไลน์ โรงเรียนบ้านบวกค้าง ::

สำหรับบริหารพัสดุและสารเคมีห้องปฏิบัติการ(เฉพาะผู้เกี่ยวข้อง)

ระบบงานฐานข้อมูลเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (BK-Education database)

บริหารระเบียนออนไลน์

BK-WMS :: ระบบบริหารจัดการขยะโรงเรียนบ้านบวกค้าง ::

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อชุดพื้นเมืองสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โดยวิธี เฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อชุดพื้นเมืองสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โดยวิธี เฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อชุดพื้นเมืองส...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อชุดพื้นเมืองสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โดยวิธี เฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อชุดพื้นเมืองสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โดยวิธี เฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อชุดพื้นเมืองส...